OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2010

Plamínek v akci

PLAMÍNEK VE VOLYNI

Plamínek poprvé ve Volyni.


Vámci školního projektu „První pomoc
nejhorší je nevědět“, který připravila a organizovala SS a JŠ Volyně, se 18. října skutečnila v centru města Volyně ukázka činnosti složek IZS (HZS, JSDHO, PČR, ZZS, ČČK, AČR). Akce byla určena pro žáky volyňských škol a širokou veřejnost.

Tématicky byly jednotlivé ukázky zaměřeny na zásahovou činnost tak, jak ji hasiči, policisté a zdravotníci provádí vámci své běžné zásahové činnosti.

Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda dvou osobních automobilů. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči za pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení během krátké doby doslova prokousali a prostříhali ke zraněné osobě a vyprostili ji z havarovaného vozidla. Na této ukázce se rovněž podíleli i členové jednotky SDH města Volyně a jejich dobrovolní kolegové z SDH Vlachovo Březí, dále pak strakoničtí zdravotníci a dopravní skupina Policie ČR. Diváci tak mohli shlédnout kompletní zásah složek IZS, včetně ošetření zraněné osoby a závěrečného zaměření a zdokumentování následků dopravní nehody ze strany Policie.

Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny HZS Strakonice. Ukázku hašení požáru hořící kapaliny pomocí těžké pěny připravili členové jednotky SDH města Volyně. Krátce před jedenáctou hodinou tak na parkovišti vzplál oheň, který byl vzápětí zřední blízkosti žhavých plamenů zkušeně uhašen jedním z členů této jednotky, jež byl rovněž oblečen ve speciálním protižárovém obleku OL-2.

Vámci doprovodného programu byl pro děti rovněž připraven propagační stánek HZS Strakonice, kde děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet některé technické prostředky PO. Pro ty nejmenší byl připraven papír a pastelky, takže za malou chvilku vzniklo i několik velmi zdařilých obrázků, které byly  oceněny.

Policie ČR Strakonice
připravila pro zájemce vědomostní test.  Akci rovněž podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předvedli pojízdný polní nemocniční sál. A jak již vyplývá zázvu akce, své zastoupení zde měla i první pomoc. Tu zajišťovali a předváděli na svém stanovišti dvě pracovnice Oblastního spolku ČČK Strakonice.

I přes tu skutečnost, že počasí možná příliš nepřálo a venku bylo chladněji, tak děti odcházely s radostí a úsměvem, který je i největší odměnou a poděkováním všem, kteří se na úspěšném průběhu akce podíleli.

PLAMÍNEK RYBÁŘEM ... ???

Co mají společného Otavský Plamínek a blatenští rybáři?
"No přeci vodu, kterou potřebují ke své práci"   :-)

V Blatné se ve dnech 19.-20. června uskutečnil historicky I. ročník Rybářských slavností, který pořádala společnost Blatenská ryba. A nechyběli u toho ani hasiči, kteří předvedli své umění při vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla a činnost lezecké skupiny.

PLAMÍNEK POPRVÉ V TEPLÁRNĚ

Dětský den se Strakonickou teplárnou je v počátečních červnových dnech již tradicí.

Otavský Plamínek se poprvé stal její součástí 2. června, kdy se přidal k teplárenským a výsledkem byla velmi zdařilá akce, na kterou zavítaly především ti nejmenší ze všech strakonických mateřských školek.

DĚTSKÝ DEN S PLAMÍNKEM

Dne 1. června připravili strakoničtí profesionální hasiči vámci projektu
Otavský Plamínek
II. ročník akce pod názvem
„Dětský den se záchranáři"


V areálu stanice HZS se tento den shromáždilo při II. ročníku akce na 200 dětí nejen ze strakonických mateřských a základních škol.

Na přípravě programu se podíleli kromě hasičů i strakoničtí policisté. V průběhu dopoledne byla k vidění zásahová požární technika, cisternové stříkačky, automobilový žebřík, vysokozdvižná plošina a vozidlo rychlé technické pomoci.

I přes tu skutečnost, že počasí příliš nepřálo, déšť a severní vítr vykonaly své a neumožnily nám zapálit táborový oheň, děti odcházely s radostí  a úsměvem na rtech.


ARMÁDNÍ PLAMÍNEK

Neděli 9. května prožil Otavský Plamínek mezi strakonickými vojáky z 25. PLRB.

Tento den se uskutečnil tradiční "Den otevřených dveří", který opět po roce pořádala strakonická posádka. Program se odehrával v prostoru kasárna V Lipkách.

Vojáci připravili pro veřejnost  den plný akcí, ukázek a dobré zábavy. Program byl opravdu bohatý a každý si mohl vybrat  své. Složky IZS zde měly svá stanoviště a předváděli své umění v dynamických ukázkách ... a mezi tím vším byl i Otavský Plamínek.


Měli jsme připraveno malování a hry pro děti ... a také ukázku naší činnosti v podobě vyproštění zraněné osoby a jednou se předvedli i lezci z plošiny.

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ II.

V pátek 7. května navštívil Otavský Plamínek v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích XI. ročník okresního kola soutěže Mladý záchranář-Dokaž, že umíš.

Připraveno bylo 10 stanovišť, které zajišťovali organizátoři soutěže, kterými byli Oblastní spolek ČČK, Klub svazu CO, HZS Strakonice a Písek a město Strakonice. S ouběžně se s Mladým záchranářem konalo i okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků organizované Oblastním spolkem ČČK.

Soutěž se po všech stránkách vydařila. Počasí nám přálo na 100% a děti předváděly, že znají, umí a že jim záchranářství není rozhodně cizí.

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ I.

První letošní akcí Otavského Plamínku bylo místní kolo soutěže Mladý záchranář, které se uskutečnilo 21. dubna na stanici HZS ve Strakonicích.


Již 4. ročník místní soutěže byl pořádán pro žáky ZŠ Povážská ve spolupráci s Klubem svazu CO, Policií ČR a Městem Strakonice.

Soutěž má v našem okrese již mnohaletou tradici. V letošním roce se bude konat okresní kolo 6. května ve venkovním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích a bude se jednat již o 11. ročník. I zde bude zastoupena ZŠ Povážská, kde se děti dlouhodobě úspěšně zabývají problematikou ochrany obyvatelstva a záchranářstvím a na jejich výkonech je to opravdu znát.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky