OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

2013

Plamínek v akci

V rámci projektu Otavský Plamínek jsme v roce 2013 absolvovali tyto akce:

DUBEN

16.4. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Povážská Strakonice
23.4. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Cehnice
24.4. - S
outěž Mladý záchranář ve škole v přírodě ve Stř. Hošticích
24.4. - Vyhodnocení soutěže PO očima dětí
30.4. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Štěkeň


KVĚTEN

4.5. - VI. ročník soutěže Otavský Plamínek
10.5. - Okresní kolo soutěže Mladý záchranář-Dokaž, že umíš
19.5. - Den s 25. PLRB Strakonice na letišti ve Strakonicích
23.5. - Dětský den pro děti z MŠ U Parku
30.5. - Dětský den se záchranáři na PS Strakonice
31.5. -
Dětský den pro ZŠ Dukelská na PS Strakonice

ČERVEN

4.6. - Dětský den v Teplárně Strakonice
18.6. - Předání cen vítězům soutěže PO očima dětí
18.6. - Krajské kolo soutěže Mladý záchranář-Dokaž, že umíš

19.6. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Čestice
25.6. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ J.A.Komenského Blatná

ČERVENEC

19.7. - návštěva LDT u Smiradic

SRPEN

13.8. - ŠvP Střelské Hoštice - akce pro zdravotně postižené děti


ZÁŘÍ


6.9. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Volenice
7.9. - Letecký den ve Strakonicích

10.9. - Kdo si hraje, nezlobí - II. ročník akce

13.9. - Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Radomyšl
25.9. - akce ve Volyni pro SŠ a JŠ

ŘÍJEN

22.10. -
Místní kolo soutěže Mladý záchranář pro ZŠ Sedlice

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ X.

V úterý 22. října jsme poprvé navštívili základní školu v Sedlici s naší projektovou soutěží „Mladý záchranář".


Ranní mlhu vystřídalo prosluněné dopolední nebe. I když bylo poněkud chladno, nám ani dětem to zas až tak nevadilo. Soutěž se podařilo uspořádat bez omezení ve venkovním i vnitřním areálu školy. Na startu byla pětičlenná družstva v kategoriích mladší (2.-5. třída) a starší (6.-9. třída).

Všichni se již těšíme na září příštího roku, kdy se bude konat její
druhý ročník.


Plnění disciplín na stanovištích:

Evakuační zavazadlo
Stříkání ze džberové stříkačky
Požární příprava
Test znalostí
Improvizované prostředky osobní ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Střelba ze vzduchovky
První pomoc
Policie ČR - test

PLAMÍNEK VE VOLYNI

Dne 25. září se za asistence složek IZS uskutečnil ve Volyni projektový den s názvem "Prevence, pomoc, záchrana aneb společný cíl".


V prostoru za náměstím se představily složky integrovaného záchranného systému - Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR.

Základem naší akce byla simulovaná dopravní nehoda, která byla řešena koordinovaným zásahem všech těchto složek. V rámci prezentačního dopoledne dále proběhla ukázka techniky zúčastněných složek.

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ IX.

Pátek 13. září byl v letošním roce opět celostátně vyhlášen dnem Požární bezpečnosti. K připomenutí tohoto dne se na Základní škole v Radomyšli uskutečnil již III. ročník soutěže „Mladý záchranář".


Během tří let se podařilo v Radomyšli vybudovat kvalitní zázemí pro přípravu dětí, což se pozitivně projevilo na jejich výsledku v květnu na okresním kole a úspěšní byli v rámci krajského kola. Jsme rádi, že naše volba padla v roce 2011 právě na tuto školu a že naše snaha se zde neminula účinkem.

Páteční oblačné nebe sice od rána hrozilo deštěm, nicméně se podařilo naší soutěž uspořádat bez omezení ve venkovním areálu školy.
Na startu byla opět pětičlenná družstva v kategoriích mladší (2.-5. třída) a starší (6.-9. třída).

Všichni se již těšíme na září příštího roku, kdy se bude konat její
čtvrtý ročník.


Plnění disciplín na stanovištích:

Evakuační zavazadlo
Stříkání ze džberové stříkačky
Požární příprava
Test znalostí
Improvizované prostředky osobní ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Střelba ze vzduchovky
První pomoc
Policie ČR - test


Informují o nás:
www.hzscr.cz
www.pozary.cz

Týdeník Strakonicko 18. září 2013

Kdo sportuje, nezlobí

V úterý 10. září se uskutečnil II. ročník akce, kterou pořádali strakonické složky integrovaného záchranného systému.


Na čtyři stovky dětí zůzných základních škol a školek se sešly ve sportovním areálu Na Sídlišti ve Strakonicích. Složky integrovaného záchranného systému ve spolupráci se strakonickými házenkáři tu pořádaly druhý ročník zábavného dne s názvem "Kdo sportuje, nezlobí."

Na více než dvaceti stanovištích se děti vyřádily i mnohé naučily. Mohly například prolézt auto městských strážníků, prozkoumat výstroj a výzbroj hasičů, vyzkoušet si, jak rychle umí jezdit na koloběžce nebo házet míčem.

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ VIII.

Velké prázdniny jsou již minulostí a rozběhl se nový školní rok.
Také Otavský Plamínek se po dvou měsících vrací zpět na scénu.

Na Základní škole ve Volenicích se na závěr prvního školního týdne v pátek 6. září 2013 uskutečnil II. ročník soutěže „Mladý záchranář".

Krásné letní počasí nám umožnilo provést soutěž bez omezení podle předem připraveného scénáře ve venkovním areálu školy. Na vydařené akci spolu s námi se tradičně podíleli i policisté, dobrovolní hasiči a členové klubu CO.

Plnění disciplín na stanovištích:

Evakuační zavazadlo
Stříkání ze džberové stříkačky
Požární příprava
Test znalostí
Improvizované prostředky osobní ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Střelba ze vzduchovky
První pomoc
Policie ČR - test
Strakonický deník 18. září 2013

PRÁZDNINOVÝ PLAMÍNEK

I když se školní lavice na dva měsíce vyprázdnily, Plamínek nezahálí. Akce na LDT 19. července u Kraselova a návštěva Školy v přírodě ve Střelských Hošticích jsou toho jasným důkazem.


V úterý 13. srpna jsme připravili pro třicítku dětí z pražského klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, malé zpříjemnění části tohoto dne. Zavítali jsme mezi postižené děti z naší novou zásahovou cisternou.

Děti měly možnost si detailně prohlédnout toto vozidlo a seznámit se s výbavou. Vyzkoušely si i hasičské technické prostředky, zejména dýchací přístroj budil značnou pozornost. Velká radost zavládla i v momentě, kdy měly možnost vzít do ruky stříkající hadici a na chvíli se stát hasiči na vlastní kůži. Ani jsme mnohdy nestačili odpovídat na jejich zvídavé otázky a bylo vidět, že jim záchranářství rozhodně není cizí.

Závěrečný výstřik z lafetové proudnice jen podtrhl radostnou atmosféru, která panovala v příjemně letním počasí v areálu Školy v přírodě na břehu řeky Otavy. Akce měla u dětí i dospělých velký úspěch a jejich potlesk byl upřímným poděkováním za naši snahu. Věříme, že se s opět po roce shledáme a pomůžeme jim alespoň na chvíli zapomenout na jejich nelehký životní úděl.

V naší projektové činnosti budeme dále pokračovat věsíci září, kdy připravujeme pokračování soutěžního cyklu Mladý záchranář na základních školách ve Volenicích a Radomyšli.


Strakonický deník 19.8.2013

PLAMÍNEK TÁBORNÍKEM

Plamínek nezahálí ani o prázdninách. Akce na LDT u Smiradic je toho jasným důkazem.


13. července jsme připravili pro třicítku dětí na letním táboře u Smiradic pěkné dopoledne. Společně se strakonickými policisty jsme připravili program plný her a dobré zábavy.

Střelba ze vzduchovky, stříkání ze džberových stříkaček, motání hadice, evakuační zavazadlo a řada dalších praktických disciplín zaměstnala děti na celé dopoledne.

Akce měla velký úspěch a věříme, že se s opět po roce v létě shledáme.  

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ VII.

Otavský Plamínek připravil ve stylu „Škola hrou" v úterý 25. června v areálu ZŠ J.A.Komenského v Blatné naši projektovou soutěž „Mladý záchranář".


Soutěž celoškolního rozsahu se zde konala podruhé a byla pořádána ve spolupráci se základní školou, Klubem svazu CO, Policií ČR a dobrovolnými hasiči města Blatná.

Stovka dětí z této základní školy prezentovala svoje znalosti z ochrany obyvatelstva a první pomoci. Dvacet pětičlenných soutěžních družstev plnilo disciplíny, které jsou voleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti dětí z 3. až 8. tříd.

Počasí si sámi bohužel zalaškovalo a celodenní déšť zapříčinil, že se celá soutěž přesunula do vnitřních prostor školy. I přesto soutěžní atmosféru to nikterak nezkazilo a akce měla u dětí i dospělých úspěch. Předběžně bylo domluveno i její opakování v příštím roce.  

Plnění úkolů na stanovištích:

 • První pomoc

 • Improvizované prostředky individuální ochrany

 • Hod granátem na cíl

 • Topografie

 • Požární příprava test HZS

 • Střelba ze vzduchovky

 • Stříkání ze džberové stříkačky na cíl

 • Evakuační zavazadlo

 • Dopravní výchova test PČR

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ VI.

Ve středu 19. června Otavský Plamínek navštívil ZŠ a MŠ Čestice s naší projektovou soutěží „Mladý záchranář".


Soutěž na této škole je tradicí a pořadatelé, kterými byli spolu s námi i základní škola a Klub svazu CO, připravili pro děti opět kvalitní zážitek.

Stovka dětí z této základní školy prezentovala svoje znalosti z ochrany obyvatelstva a první pomoci. Patnáct soutěžních družstev ve třech kategoriích plnilo disciplíny, které jsou voleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti dětí z 3. až 8. tříd.

Počasí nám přálo a léto dávalo po celý den o sobě hodně znát. Vše se vydařilo na jedničku a věříme, že těch výborných si děti odnesly na svých vysvědčeních v pátek ještě více.

Plnění úkolů na stanovištích:

 • První pomoc

 • Improvizované prostředky individuální ochrany

 • Hod granátem na cíl

 • Topografie

 • Požární příprava test HZS

 • Střelba ze vzduchovky

 • Stříkání ze džberové stříkačky na cíl

 • Evakuační zavazadlo

 • Dopravní výchova

 • Praktická disciplína - rozdělávání táborového ohně

PLAMÍNEK V TEPLÁRNĚ

Strakonická teplárna je v počátečních červnových dnech tradičním  pořadatelemdětského dne.

Otavský Plamínek se 4. června přidal a výsledkem byla velmi zdařilá akce, na kterou zavítaly především ti nejmenší ze všech strakonických mateřských školek. Na parkovišti před teplárnou se jich tento den vystřídala dobrá pětistovka.

Pro děti byly připraveny ze strany pořadatelů hry, soutěže, skákací hrad, malování obrázků a i něco dobrého na zoubek. A i když počasí hrozilo zachmuřenou oblohou a deštěm, nemohlo vymazat z dětských tváří úsměv a radost z příjemně prožitého dopoledne.


DĚTSKÝ DEN S PLAMÍNKEM ... a letos hned dvakrát

Ve dnech 30. a 31. května připravili strakoničtí profesionální hasiči vámci projektu Otavský Plamínek, ve spolupráci s Policií ČR a příslušníky Armády ČR z 25. PLRB, na své stanici již
V. ročník akce pod názvem
„Dětský den se záchranáři".


Akce se konala k Mezinárodnímu dni dětí a byla určena pro ty nejmenší, kteří se chtěli alespoň na několik okamžiků stát profesionálními záchranáři. V areálu stanice HZS na Podsrpenské se vůběhu čtvrtečního dopoledne shromáždilo na 250 dětí nejen ze strakonických mateřských a základních škol. I když počasí od rána nevěstilo nic dobrého, dešťových kapek jsme byli nakonec ušetřeni.

Nejprve byla připravena simulovaná dopravní nehoda osobního automobilu. Všichni pozorně sledovali, jak se hasiči prostříhali ke zraněné osobě a vyprostili ji z havarovaného vozidla. Dále následovala ukázka činnosti lezecké skupiny HZS, při které se dvojice lezců spouštěla z dvaceti metrové výšky ze střechy budovy strakonické stanice. Zajímavá byla i ukázka disciplíny požárního sportu v podobě výstupu do 4. nadzemního podlaží cvičné věže.

Na stanovištích HZS v garážích se malovalo, balil se evakuační kufr, oblékala se hasičská výbava a sledovalo se promítání CD disků Záchranný kruh.

O doprovodný program se postarala svým dílem rovněž Policie ČR Strakonice. Pro nejmenší byly připraveny malé motocykly (odrážedla), na kterých děti jezdily po dráze mezi signalizačními kužely. Velkou atrakcí pro malé návštěvníky byl policejní vlčák Andy a doslova miláčkem všech se stal malý irský chrtek Izzy.

Naši akci podpořila i Armáda ČR a její příslušníci z 25. PLRB Strakonice připravili stanoviště, kde dětem předváděli svoji výzbroj a tváře dětí zdobili maskovacími barvami. Celé dopoledne se areálem ozývala střelba ze samopalu a kulometu.

Vůběhu obou dnů byla k dispozici zásahová mobilní požární technika, cisternové stříkačky, automobilový žebřík, vysokozdvižná plošina a vozidlo rychlé technické pomoci. Děti zvědavě přelézaly z jednoho vozidla do druhého a s chutí zapínaly výstražnou sirénu zásahových vozidel, jejíž zvuk se mísil s komentářem celé akce a dokresloval tak záchranářskou atmosféru dětského dne.

V pátek 31. května pak dětský den pokračoval návštěvou stovky prvňáků ze základní školy Dukelská. Program byl obdobný, ale tentokrát jsme dopolednímu dešti neunikli. Nikomu to ale příliš nevadilo. Policejní vlčák Bucifalos všechny rozesmál a o napětí nebyla nouze při ukázkách činnosti HZS. Všechna stanoviště jsme umístili do garáží, takže venku si mohlo pršet, jak chtělo.

Dvoudenní akce měla mezi malými návštěvníky velký úspěch a museli jsme slíbit, že se vříštím roce sejdeme společně znovu.

PLAMÍNEK NA LETIŠTI

Plamínkovská preventivně-výchovná sezona je vém proudu. V neděli 19. května prožili profesionální hasiči ze Strakonic  na polním letišti „V Lipkách“. Ale k odletu na dovolenou se z letištního terminálu rozhodně nechystali.


Zaslouženému a velkému zájmu strakonické veřejnosti se opět po roce těšil „Den s PLRB“, který pořádá místní protiletadlová raketová brigáda. Stejně jako v minulém, tak i v letošním roce, se program konal na polním letišti. Na pravý vojenský guláš zavítaly dobré tři tisícovky návštěvníků ze Strakonic a okolí.

Vojáci zorganizovali pro veřejnost  den plný akcí, ukázek a dobré zábavy. Program byl opravdu bohatý a každý si mohl vybrat své.  Tradičně se účastní i HZS Strakonice, který v rámci letošního programu připravil pro diváky ohnivou akční ukázku hašení hořící kapaliny a atraktivní pohled do zásahové činnosti v podobě zásahu u dopravní nehody s vyproštěním zraněné osoby zého vozidla.

Na své si rovněž přišly děti, které mohly u našeho stánku kreslit a za svou snahu byly odměněny drobnými cenami. Mnozí příchozí využili i možnosti vyzkoušet si hasičský ochranný oblek, nebo se nechat vyfotografovat na mobilní zásahové technice. Slunečný den nezklamal a přitáhl kám pěkných pár stovek malých návštěvníků.

Vše se nám vydařilo, sluníčko svítilo, západní vítr proháněl po obloze mraky, mezi kterými se v závěru mihly i dva proudové letouny Gripen …

... a k tomu všemu nám nad hlavami ve větru vlál i prapor
Otavského Plamínku
.


PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ V.

Strakonický letní areál plaveckého stadionu v pátek 10. května ani zdaleka léto nepřipomínal.

XIV. ročník okresního kola soutěže „Mladý záchranář - Dokaž, že umíš" byl řádně pokřtěn celodenním deštěm.  


Ráno se sešlo na 130 dětí ze šesti základních škol. V kategorii mladší (I. stupeň) soutěžilo 15 družstev, v kategorii starší to bylo 11 družstev. Připraveno bylo 10 stanovišť, které zajišťovali organizátoři soutěže. Souběžně se s Mladým záchranářem konalo i okresní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, organizované OS ČČK.

I když nám počasí příliš nepřálo, soutěž se vydařila. Nejúspěšnější mezi zdravotníky byla výprava ze ZŠ J. A. Komenského z Blatné, která obsadila všechna medailová místa v mladší kategorii. Tradičně dobří byli žáci ze ZŠ Povážská. Dlouhodobá příprava je opravdu znát.

Radost máme zejména z úspěchu žáků z Radomyšle. Na této škole jsme na místní úrovni s Mladým záchranářem začínali v roce 2011 a v letošním roce se dostavil úspěch v podobě vítězství v mladší kategorii.


Všechny děti bez rozdílu dokazovaly, že umí, znají a že jim záchranářství není rozhodně cizí. A bezesporu k dobrým výkonům přispíváme i organizováním místních kol soutěže Mladý záchranář pro tyto školy.

Krajské kolo Záchranáře se bude konat 18. června v Českých Budějovicích. Okres Strakonice zde budou reprezentovat vítězná družstva z obou kategorií, tj. za mladší ZŠ Radomyšl a za starší ZŠ Povážská Strakonice. Hlídky mladých zdravotníků se na krajské úrovni sejdou 30. května v Prachaticích. Věříme, že ani v rámci kraje se naše družstva v soutěžích neztratí a že budou strakoničtí patřit opět mezi nejlepší.

Plnění úkolů na stanovištích:
První pomoc
Improvizované prostředky individuální ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Požární příprava
Střelba ze vzduchovky
Stříkání ze džberové stříkačky
Evakuační zavazadlo
Test ze znalostí ochrany člověka za mimořádných událostí
Uzlování

Výsledky soutěže naleznete zde.

Strakonický deník - 10.5.2013

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ IV.

Čtvrtou letošní zastávkou „Mladého záchranáře" se stala
30. dubna Základní škola ve Štěkni.  


Kolektiv příslušníků z HZS Strakonice připravil v areálu školy místní kolo soutěže „Mladý záchranář“. Ve Štěkni se akce celoškolního rozsahu konala poprvé. Soutěž byla pořádána ve spolupráci se základní školou, Klubem svazu CO, Policií ČR a dobrovolnými hasiči Městyse Štěkeň.

Stovka dětí prezentovala na deseti stanovištích svoje znalosti z ochrany obyvatelstva a první pomoci. Dvacet pětičlenných družstev plnilo disciplíny, které prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti dětí z 2. až 9. tříd. A bylo vidět, že mnozí soutěžící znají. Však jsou mezi nimi i děti z kolektivu mladých hasičů „Vlčata“, který ve Štěkni dlouhodobě úspěšně působí, a který přivítáme i na letošním ročníku naší pohárové soutěže 4. května.  

Prostor se našel i pro ty nejmenší z mateřské školky. Předškoláci si vyzkoušeli např. střelbu ze vzduchovky, nebo stříkání ze džberové stříkačky.   

Lehce aprílové počasí nemohlo zkazit radostnou soutěžní atmosféru, která v úterý panovala ve štěkeňské škole. Všichni se shodli na tom, že akce měla u dětí i dospělých úspěch a není vyloučeno i její opakování vříštím roce.  

„Mladý záchranář“ pokračuje 10. května ve venkovním areálu plaveckého stadionu, kde se bude konat již XIV. ročník okresního finále této soutěže.

Plnění úkolů na stanovištích:
První pomoc
Improvizované prostředky individuální ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Požární příprava
test HZS
Střelba ze vzduchovky
Stříkání ze džberové stříkačky na cíl
Evakuační zavazadlo
Dopravní výchova
test PČR
Test znalostí

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ III.

Náš "Mladý záchranář" se letos potřetí zastavil, tentokrát na břehu řeky Otavy, ve středu 24. dubna ve Škole v Přírodě ve Střelských Hošticích.

Pravidelně zde probíhá týdenní soustředění žáků základních škol, které organizuje Oblastní spolek ČČK.


Příjemné letní počasí tohoto dne přivítalo kolektiv příslušníků z HZS Strakonice, který připravil v areálu školy akci z oblasti ochrany obyvatelstva. Středeční dopoledne bylo věnováno místnímu kolu soutěže „Mladý záchranář", které spoluorganizoval Klub svazu CO a OS ČČK.  

Osm pětičlenných družstev, složených ze žáků základních škol Povážská Strakonice, J. A. Komenského Blatná, Střelské Hoštice a Katovice, plnilo na deseti stanovištích úkoly z ochrany obyvatelstva a první pomoci. Žáci se tak připravují na okresní kolo této soutěže, které proběhne 10. května ve Strakonicích.


Plnění úkolů na stanovištích:

 • První pomoc

 • Improvizované prostředky individuální ochrany

 • Hod granátem na cíl

 • Topografie

 • Požární příprava

 • Střelba ze vzduchovky

 • Stříkání ze džberové stříkačky na cíl

 • Evakuační zavazadlo

 • Uzlování

 • Test znalostí

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ II.

Druhou letošní zastávkou „Mladého záchranáře" se stala Mateřská škola a základní škola v Cehnicích.  


V úterý 23. dubna zde proběhlo místní kolo naší soutěže. Akce celoškolního rozsahu se zde konala podruhé. Soutěž byla pořádána tradičně ve spolupráci se základní školou, Klubem svazu CO, Policií ČR a dobrovolnými hasiči obce Cehnice.

Stovka dětí prezentovala svoje znalosti z ochrany obyvatelstva a první pomoci. Sedmnáct pětičlenných družstev plnilo disciplíny, které jsou voleny tak, aby prověřily jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti dětí z 2. až 9. tříd.

Prostor se našel i pro ty nejmenší. Děti z mateřské školky si vyzkoušely např. střelbu ze vzduchovky, pozorně naslouchaly výkladu policistek, nebo přihlížely ošetřování zraněného kamaráda.

Příjemně jarní aprílové počasí podtrhlo radostnou soutěžní atmosféru, která v úterý panovala vé škole. Všichni se shodli na tom, že akce měla u dětí i dospělých úspěch a bylo domluveno její opakování i v příštím roce.  

Plnění úkolů na stanovištích:
První pomoc
Improvizované prostředky individuální ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Požární příprava
test HZS
Střelba ze vzduchovky
Stříkání ze džberové stříkačky na cíl
Evakuační zavazadlo
Dopravní výchova
test PČR

PLAMÍNEK ZÁCHRANÁŘ I.

HZS Strakonice pořádal 16. dubna pro žáky ze ZŠ Povážská již 7. ročník místního kola soutěže „Mladý záchranář".


Spolupráce s Klubem svazu CO, Policií ČR a Městem Strakonice má véto akci svoji pořadatelskou tradici, která pokračovala v nezměněné podobě i v letošním ročníku.  

Příjemně jarní počasí nám přálo, takže se soutěžní klání konalo ve venkovních prostorách hasičské stanice na Podsrpenské ulici. Vlastní soutěž byla tvořena dvanácti disciplínami, které prověřily teoretické i praktické znalosti a dovednosti soutěžících. V letošním roce jsme přivítali 22 pětičlenných družstev z druhého stupně ZŠ. Družstva byla rozdělena do věkových kategorií mladší (6.-7. třída) a starší (8.-9. třída).

Soutěž Mladý záchranář má všem okrese dlouhodobou tradici. V letošním roce se bude konat okresní kolo dne 10. května v letním areálu plaveckého stadionu ve Strakonicích. Bude se jednat již o 14. ročník a žáci z Povážské školy zde rozhodně chybět nebudou. Dlouhodobě se věnují přípravě na soutěž a na jejich výkonech je to opravdu znát. Dosahují výborných výsledků v okrese i v kraji.

Mladý záchranář se tryskem rozběhl a zastaví se až ve druhém pololetí. Jeho další zastávkou bude v úterý 23. dubna základní škola v Cehnicích a o týden později se sejdeme s dětmi ve Štěkni.

Plnění úkolů na stanovištích:
První pomoc
Improvizované prostředky individuální ochrany
Hod granátem na cíl
Topografie
Požární příprava
test HZS
Střelba ze vzduchovky
Stříkání ze džberové stříkačky na cíl
Evakuační zavazadlo
Dopravní výchova
test PČR
Praktická disciplína PČR
Test ze znalostí ochrany člověka za mimořádných událostí
Uzlování

FLORIÁNOVA STEZKA

Ve středu 27. března se uskutečnila první preventivně-výchovná akce letošního roku pod názvem Floriánova stezka.


Akci připravila Odborná rada mládeže ve spolupráci s HZS Strakonice a jednotkami SDH Střelské Hoštice a Čestice. Vše probíhalo v prostorách zasněženého strakonického hradu a jeho okolí. Na devíti stanovištích se dvoustovka dětí ze základních škol Povážská a Dukelská prakticky seznamovala s hasičinou.

Děti si mohly prohlédnout nejen techniku a technické prostředky profesionálních a dobrovolných hasičů, ale vyzkoušet např. rozvinutí hadic, střelbu ze vzduchovky, ručkování po vodorovném laně, nabo ošetřit drobné poranění a transport zraněných osob.

I když počasí vůbec nepřipomínalo jaro a sněhu bylo na hradě a Podskalí více než o vánocích, akce se vydařila a možná nebyla poslední tohoto druhu ve Strakonicích.

Informují o nás:
www.hzscr.cz
vysílání STTV 14. týden 2013

O dalších akcích v rámci našeho projektu vás budeme průběžně informovat.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky