OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Evakuace

Plamínek radí

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů a materiálu z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, kde je zajištěno pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky