OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Hašení

Plamínek radí

Hašení vznikajícího požáru pomocí hasícího přístroje má zásadní vliv na jeho další rozvoj a rozšíření, a tedy i na výši škod, které požár způsobí.

Hasící přístroje patří mezi základní technické prostředky požární ochrany, které jsou určeny na tzv. prvotní protipožární zásah.

Hasicí přístroj umisťujeme tak, aby byl snadno viditelný a volně přístupný. Rukojeť hasicího přístroje zavěšeného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou.

Hasicí přístroje umístěné na podlaze musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu (řetízkem, podstavcem ...).

K označení místa uložení hasicího přístroje je určena bezpečnostní tabulka „Hasicí přístroj“.
Stanovení p
tu hasicích přístrojů a jejich správný druh vychází z tzv. požárně-bezpečnostního řešení stavby. Množství a typ hasicích přístrojů se  zde stanovuje výpočtem.

Správná volba hasicího přístroje, vhodného pro hašení vznikajícího požáru, je podmíněna druhem hořlavé látky (pevné, kapalné, plynné).
Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru A, B, C, D.

Požáry, u nichž se vyskytuje elektrické zařízení pod napětím, lze hasit hasicím přístrojem sněhovým (CO2), halonovým nebo práškovým, nikdy ne vodním nebo pěnovým.

Hašení pomocí hasícího přístroje

Směr větru - snažíme se přistoupit a hasit ze strany „po větru“, popř. od dveří (únikového východu), pro možnost rychlého opuštění zadýmeného prostoru v případě, že se nám nepodaří požár uhasit či bude zadýmen použitým hasivem.

Hasíme přerušovaně a v pomalých intervalech opakovaně.

Nestříkat do plamenů a dýmu. Proud hasiva soustředíme do ohniska požáru a snažíme se hasicí látkou pokrýt celý hořící předmět.

Větší požár zdolávat za pomoci několika hasících přístrojů, které nasazujeme současně, ne postupně za sebou. Vhodné je i kombinovat použití hasícího přístroje s jinými technikami hašení, např. zamezení přístupu vzduchu do prostoru hoření překrytím.

Po uhašení požáru hlídat požářiště, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí ohně.

Zabezpečit, aby použité hasící přístroje byly znovu naplněny a umístěny na svá místa.

Při použití hasícího přístroje postupujeme dle obrázků (piktogramů), které jsou uvedeny výrobcem na štítku přístroje. Postup použití hasícího přístroje bychom měli prostudovat v klidu, ne je narychlo zkoumat až v momentě vzniku požáru, kdy bychom měli provádět hašení.

(Zdroj imformací: HZS ČR a HZS Jčk).

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky