OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

I Z S

Plamínek radí

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.

Základní složky IZS:

  • Hasičský záchranný sbor České republiky,

  • Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
  • Zdravotnická záchranná služba,
  • Policie České republiky.

Ostatní složky IZS:

  • Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,

  • Obecní policie,

  • Orgány ochrany veřejného zdraví,

  • Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,

  • Zařízení civilní ochrany,

  • Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk).

Při vzniku mimořádné události (požár, dopravní nehoda, povodeň, únik chemické látky ...) se na jejím řešení podílejí základní složky IZS a podle potřeby i složky ostatní.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky