OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

O naší soutěži

Ročníky soutěže

Děti rády soutěží, s vteřinami bojují.

Na počátku našeho projeku byla soutěž kolektivů mladých hasičů okresu Strakonice. Ta je i nadále nosnou částí celého projektu.

Soutěž je pořádána ve vzájemné spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Strakonice. Organizačně nám ji v den jejího konání pomáhají zajišťovat členové Odborné rady mládeže.
Je zařazena do celkového seriálu pohárových soutěží v daném roce.

Týdeník Strakonicko - 15.5.2013

Přehled účasti kolektivů MH na soutěži v ročnících 2008-2014

Rok

Přípravka

Mladší

Starší

Celkem družstev

Celkem soutěžících

2008

-

5

9

14

98

2009

-

12

8

20

140

2010

3

14

11

28

196

2011

4

15

13

32

224

2012

6

17

17

40

320

2013

6

14

17

37

300

2014

3

18

16

37

300

KOLIK NÁS BYLO?

V dosavadních sedmi ročnících se v rámci soutěže Otavský Plamínek představilo celkem 53 družstev z 18 sborů okresu Strakonice. Sedm sborů s námi pravidelně soutěží již od prvního ročníku (Bavorov, Čepřovice, Čestice, Poříčí, Sousedovice, Štěkeň, Střelské Hoštice).

V roce 2012 k nám přijela soutěžit i dvě mimookresní družstva ze Soběšic (okres Klatovy).

PŘÍPRAVKA V AKCI

Od roku 2010 se soutěže účastní pravidelně i děti ve věkové kategorii přípravka 3 - 6 let.
V současnosti mají přípravku v 6 sborech SDH.

NEJMENŠÍ Z NEJMENŠÍCH

Od roku 2009, tj. od II. ročníku, vyhlašujeme v rámci soutěže i nejmladšího účastníka. Doposud jimi byli:

2009 Pavel Brousil (SDH Čepřovice)
2010 Katka Hauserová (SDH Čepřovice)
2011 Jan Zoch (SDH Drahonice)
2012 David Šimák (SDH Drahonice)
2013 David Šimák (SDH Drahonice)
2014 Matěj Kešner (SDH Sousedovice)

PODĚKOVÁNÍ ZA DOBROU PRÁCI

S dětmi aktivně pracuje na okrese 19 sborů. Od roku 2011 udělují organizátoři projektu speciální cenu, jako poděkování za dlouhodobou a úspěšnou práci s mládeží.

V letech 2011 a 2012 touto cenou byl celodenní výlet do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, kde Zdravotní pojišťovna MV ČR ve spolupráci se ZOO a dalšími partnery pořádala dětský den.

Jako první se této akce zúčastnili mladí hasiči z Čepřovic, v roce 2012 to byl kolektiv ze Střelských Hoštic. V roce 2013 obdržel kolektiv z Bavorova sladkou odměnu z cukrárny Atawa Strakonice. Stejně tak byli odměněni i v roce 2014 mládežníci z Čestic.

FINANČNÍ PODPORA

Díky podpoře od našich partnerů se nám podařilo část finančních prostředků přímo převést ve prospěch sborů, které s mladými hasiči pracují a podpořit tak jejich práci. Jsou účelově vázané na nákup a pořízení technických prostředků a vybavení.

V roce 2011 jsme poprvé jako ceny do soutěže pořídili soutěžní hadice, v letech 2012 a 2013 jsme formou poukazů motivovali kolektivy a přispěli tak k nákupu vybavení, které potřebují ke své činnosti. V této podpoře chceme  i nadále dle našich možností pokračovat.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Naše soutěž je každoročně zařazena i v oficiálním programu nejvýznamnějších kulturních a sportovních akcí Města Strakonice. Proto v rámci doprovodného programu chceme divákům i mladým hasičům ukázat kromě vlastního soutěžního klání i něco z naší činnosti.

V prvních třech ročnících nechyběly ukázky práce lezecké skupiny HZS, vyprošťování zraněné osoby z havarovaného vozidla, nebo hašení požáru pomocí pěny.

Od počátku naší soutěže nás provázejí i strakoničtí policisté. V roce 2008 se představili divákům např. policejní kynologové. Každoročně připravují pro děti soutěž ve znalostech z pravidel silničního provozu.

Od roku 2010 se účastní i příslušníci z 25. protiletadlového a raketového praporu Strakonice. Představili divákům stanoviště  první pomoci a dále i svoji výzbroj a výstroj. Velmi populární je mezi dětmi malování maskovacími barvami.

Naše plamínkovské mažoretky MINIOTAVANKY jsou neodmyslitelnou součástí programu již od prvního ročníku. V roce 2011 jsme mohli navíc shlédnout i vystoupení další skupiny, kterou byly děti z tanečního studia RM Dance.

Svým dílem do programu přispěli i naši partneři, např. v roce 2011 děti řádily v nafukovacím hradu, který přivezla Reiffeisen stavební spořitelna, v roce 2013 hrad postavila společnost E-on. V roce 2009 jsme do programu zapojily i koně ze stáje Ambra Milejovice a ty se k nám vrátily znovu v lech 2012 a 2013 prostřednictvím Kateřiny Santarové a jejích koníků, tentokrát ze Statku Petrovice.

V roce 2013 spolu s námi byl poprvé pod Hvězdou i zástupce BESIP.

Co vše dalšího bylo v rámci doprovodného programu k vidění, můžete sledovat na stránkách jednotlivých ročníků naší soutěže.

PLAMÍNEK V BUDOUCNOSTI
Už nyní myslíme na budoucnost. Termíny konání soutěže
Otavský Plamínek 2014 - 2022:
3. května 2014 ; 9. května 2015 ; 7. května 2016
6. května 2017 ; 5. května 2018 ; 4. května 2019
9. května 2020 ; 8. května 2021 ; 7. května 2022

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky