OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Oznámení

Plamínek radí

Telefonické oznámení události na linku tísňového volání je nejrychlejší způsob, jakým je možno přivolat pomoc.

Volání na číslo 112 jsou odbavovány ve 14 telefonních centrech umístěných v sídlech hasičských záchranných sborů krajů.
Technologie center propojuje základní složky IZS. To umožňuje rychlé vyhodnocení vzniklé situace a okamžitou reakci těchto složek. Softwarové vybavení přitom umožňuje identifikovat adresu volajícího z pevné sítě nebo určit polohu mobilního telefonu.

Mimořádnou událost oznam na linku tísňového volání. Bez ohrožení vlastního života a zdraví prověř situaci v místě neštěstí. Poskytni první pomoc postiženým, podle potřeby je přesuň na bezpečné místo mimo dosah události. Pokud je to možné, zabraň šíření a řetězení události. Včasné zavolání pomoci může zachránit životy!


Při oznámení jasně a stručně uveď:


Co se stalo - druh události (požár, dopravní nehoda apod.) a základní informace o situaci na místě události (např. "Dopravní nehoda, dva zranění, vozidlo hoří").

Kde se to stalo - adresa události - oznámit vždy plnou adresu včetně města. Pokud nelze udat přesnou adresu, je třeba vycházet z charakteristických orientačních bodů v okolní krajině.

Kdo volá - jméno a příjmení, adresa, telefon volajícího.

Při volání na nouzová telefonní čísla z telefonní budky a mobilního telefonu nepotřebuje volající peníze, telefonní kartu ani kredit.


S pomocí evropského čísla tísňového volání 112 lze kontaktovat kteroukoliv ze základních složek (HZS, PČR, ZZS) integrovaného záchranného systému (IZS). Toto číslo je zavedeno také v ostatních zemích Evropské unie. Na linku 112 je možno dovolat se z mobilního telefonu i v případě, že na daném místě není pokrytí signálem vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.

Žádnou ze složek IZS nelze kontaktovat formou krátkých textových zpráv  (SMS), odeslaných z mobilních telefonních přístrojů.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky