OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Plamínek nabízí

Plamínek je kamarád, s dětmi si vždy hraje rád.

Od roku 2008 se nám Plamínek rozhořel z malé a nesmělé jiskřičky v pořádný PLAMEN. Každým rokem nabíral na síle až se prohořel do dnešní podoby. Od jednorázové akce jsme v průběhu pěti let dospěli až k celoročnímu PROJEKTU, jehož aktivity jsou určeny všem dětem předškolního i školního věku.

V rámci projektu Otavský Plamínek nabízíme:

  • soutěž kolektivů mladých hasičů v požárním sportu

  • uspořádání místního kola soutěže Mladý záchranář
  • pořádání Dětského dne
  • Den otevřených dveří na našich požárních stanicích v rámci HZS Strakonice
  • pořádání besedy na téma Požární ochrana a ochrana obyvatel s využitím výukových CD projektu Záchranný kruh

Soutěž kolektivů mladých hasičů


Určeno pro:              registrované kolektivy mladých hasičů okresu Strakonice
Soutěžní disciplína:  požární útok
Místo konání:            volná plocha pod střediskem "Hvězda" ve Strakonicích
Datum konání:         
1. (popř. 2.) sobota v měsíci květnu
Náš cíl:                     podpora soutěžní činnosti kolektivů mladých hasičů

Soutěž je každoročně pořádána a zajišťována ve spolupráci s Okresním sdužením hasičů ČMS. Na jejím průběhu se rovněž podílí Odborná rada mládeže. Soutěž je zařazena do celkového seriálu všech pohárových soutěží, které jsou pro mladé hasiče pořádány v daném roce a probíhá dle směrnice hry Plamen.


Vyhodnocení jednotlivých soutěžních ročníků naleznete v sekci Ročníky soutěže.

Mladý záchranář


Určeno pro:              základní školy (účastní se žáci 3.- 9. tříd)
Soutěžní disciplína:  dle propozic soutěže Mladý záchranář
Místo konání:            areál příslušné školy
Datum konání:         
v průběhu školního roku dle dohody
Náš cíl:
                   vzdělávání dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva

Soutěž Mladý záchranář má v okrese Strakonice dlouholetou tradici. Okresní kolo této soutěže bude v roce 2015 již jejím XVI. ročníkem a pokračovat budeme i v roce 2016.

Disciplíny soutěže Mladý záchranář jsou zajišťovány ve spolupráci s danou základní školou, Klubem svazu CO, Policií ČR, obcí a dobrovolnými hasiči.  Soutěž je pořádána jako místní kolo soutěže Mladý záchranář - Dokaž, že umíš. Probíhá dle propozic soutěže Mladý záchranář.

Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Povážská Strakonice a ZŠ Čestice. V roce 2011 jsme byli poprvé na ZŠ Radomyšl, na jaře 2012 na ZŠ Cehnice a v červnu na ZŠ J.A.Komenského v Blatné. V září 2012 jsme byli opět v Radomyšli a poprvé jsme se podívali do Volenic. V roce 2013 rozšíříme naši působnost i na ZŠ ve Štěkni. V roce 2014 zavítáme poprvé i na ZŠ ve Střelských Hošticích a ve druhém pololetí i poprvé do Bavorova.

Vyhodnocení jednotlivých soutěží naleznete v sekci Plamínek v akci.

Dětský den se záchranáři

Určeno pro:              žáky mateřských a základních škol
Místo konání:           stanice HZS Strakonice, Podsrpenská 438
Datum konání:          konec měsíce května, popř. 1. červen
Náš cíl:                    vzdělávání dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva

Akce "Dětský den se záchranáři" je určena pro děti předškolního i školního věku a je pořádána v rámci Mezinárodního dne dětí. V roce 2013 proběhl již V. ročník.

Dětský den je zajišťován ve spolupráci s Policií ČR a od roku 2010 i Armádou ČR. V rámci programu představujeme činnost zúčastněných složek a dále je připraven doprovodný program. V roce 2012 se spolu s námi zúčastnili např. i koně ze Statku Petrovice.

Každoročně se naší akce účastní více než 250 děti z mateřských škol okresu Strakonice. Pozvánka je na jednotlivé školy rozesílána počátkem měsíce května.

Vyhodnocení akce naleznete v sekci Plamínek v akci.

Den otevřených dveří

Určeno pro:              děti, kolektivy mladých hasičů, veřejnost
Místo konání:           požární stanice HZS Strakonice, Blatná, Vodňany
Datum konání:          dle dohody
Náš cíl:
                   představení činnosti HZS

Den otevřených dveří na požárních stanicích ve Strakonicích, Blatné a ve Vodňanech  je určen nejen pro děti, ale i pro širokou veřejnost. V rámci našich stanic nabízíme prohlídku naší zásahové techniky a technických prostředků, které používáme. Termín prohlídky je nutno předem domluvit s velitelem příslušné požární stanice stanice.

Beseda na téma "Požární ochrana a ochrana obyvatel"

Určeno pro:              žáky mateřských a základních škol 1. a 2. stupně a                                  kolektivy MH okresu Strakonice
Místo konání:           stanice HZS Strakonice, Podsrpenská 438
Datum konání:         dle dohody
Náš cíl:                    vzdělávání dětí v oblasti PO a ochrany obyvatelstva

Beseda je určena pro děti předškolního i školního věku. Jejím tématem je požární ochrana a ochrana obyvatel v ČR. Formou hry je doplněna o interaktivní kurz z projektu Záchranný kruh.

Je pořádána na stanici HZS Strakonice, nebo dle dohody i na příslušné škole.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky