OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Požár

Plamínek radí

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.


POŽÁR

Zásady chování při vzniku požáru

  • Vznikne-li požár, pokus se ho uhasit, nebo proveď opatření k zamezení jeho šíření.

  • V případě, že není v tých silách ho uhasit, varuj lidi vokolí.

  • Opusť nebezpečný prostor.
  • Oznam požár na tísňovou linku 112 nebo 150.

Pokud zůstaneš uvězněn uvnitř hořící budovy


Neotvírej dveře, jsou-li na dotyk horké. Utěsni je mokrou dekou, lepící páskou apod.
Pohybuj se při zemi,  dýchej přes kapesník (mokrý) a jdi podél zdí.
Nerozsvěcuj světla (když cítíš plyn).
„HOŘÍ“ - upozorni na požár křikem z okna (i pokud jsi již volal hasiče telefonem). Někdo ti může pomoci (přistaví žebřík u okna nebo uhasí požár u dveří) ještě před příjezdem hasičů.
Varuj sousedy (bouchání na zeď, na topení atd.).

Vyvěs ručník nebo prostěradlo do okna, tím na sebe upozorníš (pokud ztratíš hlas nebo už nebudeš při vědomí).
Neunikej oknem pokud se nejedná  o přízemní patra domu, která představují jednu z možných únikových cest.
Nevstupuj do požárem již zasažených a zakouřených prostor.
Neschovávej se (do skříně, pod postel apod.), hasiči by tě nemuseli najít.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky