OTAVSKÝ PLAMÍNEK

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ukrytí

Plamínek radí

Ukrytí se provádí zejména při úniku nebezpečných chemických látek, nebo jiných otravných, životu a zdraví nebezpečných látek. K úniku těchto látek může dojít při jejich přepravě po silnici, železnici nebo při jejich průmyslové výrobě a zpracování.

Pokud uslyšíte varovný signál „Všeobecná výstraha“ vyhledejte úkryt v nejbližším objektu (dům, obchod, veřejná budova, byt, výrobní závod, úřad atd.). V objektu zavřeme a utěsníme dveře a okna, vypneme ventilaci. Snížíme tak pravděpodobnost vlastního zamoření.

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla.

Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla.

(Zdroj informací: HZS ČR a HZS Jčk)

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky